Jamila Khang Điền

Vị trí
Phường Phú Hữu, District 9, Ho Chi Minh City
Hạng mục thi công
Nhôm kính
Chủ đầu tư
Công ty THHH đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú
Quy mô
10500 m2
Vị Trí Dự Án