Dự án

Siêu dự án 07

Siêu dự án 07

Công ty THHH đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú
Siêu dự án 06

Siêu dự án 06

Công ty THHH đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú
Siêu dự án 05

Siêu dự án 05

Công ty THHH đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú
Siêu dự án 04

Siêu dự án 04

Công ty THHH đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú
Siêu dự án 03

Siêu dự án 03

Công ty THHH đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú
Siêu dự án 02

Siêu dự án 02

Công ty THHH đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú
Siêu dự án 01

Siêu dự án 01

Công ty THHH đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú
SHP Plaza Hải Phòng

SHP Plaza Hải Phòng

Apachem
Jamila Khang Điền

Jamila Khang Điền

Công ty THHH đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú