THÔNG TIN VĂN BẢN BÊN NGOÀI
STT Tên Tài Liệu Lần Ban Hành

Ngày Ban Hành

1 Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu 4 31/12/2015
2 Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và Từ vựng 4 2015
3 Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 9366-2:2012: Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại. 1 2012
4 QCVN 16:2019/BXD:Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 3 31/12/2019
5 ĐLVN 119:2003: Quy trình hiệu chuẩn thước cặp 1 2003
6 ĐLVN 266:2015: Quy trình hiệu chuẩn thước cuộn 1 2015
7 TCXD 170:1989.Nhóm H: Kết cấu thép-gia công-lắp ráp và nghiệm thu-yêu cầu kỹ thuật   1989
8 TCXDVN 330:2004.Nhôm định hình dùng trong xây dựng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm 1 23/12/2004
9 TCVN 8260:2009.Kính xây dựng, kính hộp gắn kín cách nhiệt 1 2009
10 TCVN 7455:2013.Kính xây dựng, kính phẳng tôi nhiệt 2 2013
11 TCVN 7368:2013.Kính xây dựng - Kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập 2 2013
12 Nghị định 44-2016/NĐ-CP/Luật ATLĐ, VSLĐ, HĐKĐ máy móc an toàn nghiêm ngặt 1 15/05/2016
13 TCVN 7505 - 2005.Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - lựa chọn và lắp đặt 1 2005
14 Luật đo lường Việt Nam 1 2011
15 Luật Bảo hiểm xã hội 1 2014
16 Luật lao động 1 2019
17 Luật thương mại 1 2005
18 NĐ-CP 06/2021/Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 1 26/01/2021
19 TCVN 13066-2:2022. Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - que, thanh/ống và dây kéo nguội - phần 2 Cơ tính 1 2020
20 TT 13:2016-BLĐTBXH-Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động 1 2016
21 TCVN 2737-1995.Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế 2 1995
22 TCVN 5575-2012:Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế 2 2012
23 TCVN 4453:1995-Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu   1995
24 NĐ số 13/2023/NĐ-CP/Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 1 17/04/2023