MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC PHÒNG BAN

 

1.PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Quy định tổ chức phòng
STT  MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Trưởng phòng HC-NS
2 Phó phòng HC-NS
3 Nhân viên HC-NS
4 NV.ISO
5 NV.IT
6 Bảo vệ
7 Tài xế
8 Tạp vụ

2.PHÒNG VẬT TƯ

Quy định tổ chức phòng
STT  MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Trưởng phòng Vật tư
2 Phó phòng Vật tư
3 Nhân viên Vật tư

3.PHÒNG DỰ ÁN - KT - ĐT

Quy định tổ chức phòng Dự án
Quy định tổ chức phòng KT-ĐT
STT  MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Giám đốc dự án
2 Trợ lý giám đốc dự án
3 Trưởng phòng KT-ĐT
4 Nhân viên KT-ĐT
5 Trưởng bộ phận thiết kế (shop)
6 Nhân viên Shop-drawing

4.PHÒNG THI CÔNG NHÔM KÍNH

Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Giám đốc thi công
2 Trợ lý giám đốc thi công
3 Chỉ huy trưởng công trình
4 Giám sát công trình
5 Thư ký công trình

5.BỘ PHẬN BẢO TRÌ

Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Trưởng bộ phận bảo trì

6.PHÒNG NGÂN SÁCH

Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Trưởng phòng Ngân sách - Kế hoạch
2 Phó phòng Ngân sách - Kế hoạch
3 Nhân viên Phòng Ngân sách - kế hoạch

7.PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Giám đốc tài chính
2 Kế toán trưởng
3 Kế toán tổng hợp
4 Kế toán ngân hàng
5 Kế toán vật tư - phải thu
6 Kế toán công nợ - phải trả
7 Kế toán kho

8.PHÒNG HỢP ĐỒNG - QS

Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Trưởng phòng HĐ-QS
2 Nhân viên HĐ-QS

9.BỘ PHẬN KHO NHÔM KÍNH

Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Trưởng bộ phận kho nhôm kính
2 Phó trưởng bộ phận Kho
3 Thủ kho nhôm kính
4 Phụ Kho nhôm kính
5 Nhân viên thống kê kho nhôm kính

10.BỘ PHẬN SẢN XUẤT NHÔM KÍNH

Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Quản đốc
2 Phó quản đốc
3 Trợ lý quản đốc
4 Tổ trưởng sản xuất

11.KHỐI CƠ KHÍ

Quy định tổ chức phòng Dự án cơ khí
Quy định tổ chức phòng KT-ĐT cơ khí
Quy định tổ chức phòng Sản xuất cơ khí
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Giám đốc khối Cơ khí
2 Nhân viên báo giá
3 Nhân viên kỹ thuật
4 Nhân viên Shop
5 Quản đốc xưởng
6 Thủ kho cơ khí
7 Chỉ huy phó công trình cơ khí

12.BỘ PHẬN THIẾT KẾ COPHA NHÔM

Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Trưởng bộ phận copha nhôm
2 Trưởng bộ phận thiết kế copha nhôm
3 Trợ lý TBP copha nhôm
4 Nhân viên thiết kế coffa nhôm
13.BỘ PHẬN SẢN XUẤT COFFA NHÔM
  Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Quản đốc xưởng copha nhôm
2 Phó quản đốc xưởng copha nhôm
3 Tổ trưởng sản xuất
4 Trưởng nhóm kỹ thuật coffa nhôm
5 Nhân viên KCS
14.BỘ PHẬN KHO COFFA NHÔM
Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Thủ kho copha nhôm
2 Kế toán kho copha nhôm
15. BỘ PHẬN THI CÔNG VÀ THU HỒI COFFA NHÔM
Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Chỉ huy trưởng công trình coffa nhôm
2 Giám sát công trình

13. BỘ PHẬN QAQC

Quy định tổ chức phòng
STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Trưởng phòng QAQC
2 Trưởng QC Nhà máy
3 Nhân viên QAQC
4 QC Nhà máy

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/avawindo/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php52/var/lib/php/session) in /home/avawindo/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616